diumenge, 31 de març de 2019

T 7 NOMBRES DECIMALS. OPERACIONS

Publicat 17/03/2017 actualitzat 31/03/2019
APRENDREM 

SUMAR I RESTAR NOMBRES DECIMALS 
Per sumar o restar nombres decimals, escrivim els nombres alineats per les comes i duem a terme l’operació. A continuació, col·loquem una coma en el resultat, a sota de la columna de les comes.
 


MULTIPLICAR NOMBRES DECIMALS 
Per multiplicar un nombre decimal per un de natural, multipliquem com si tots dos fossin naturals. En el resultat, separem amb una coma, des de la dreta, tantes xifres decimals com tingui el factor decimal.
  
  

MULTIPLICAR NOMBRES DECIMALS PER 10, 100 O 1.000 
Per multiplicar un nombre decimal per 10, 100 o 1.000 es desplaça la coma cap a la dreta 1,2 o 3 posicions, és a dir, tantes com zeros acompanyin la unitat. 


 Si multipliquem per 10, desplacem la coma 1 posició cap a la dreta
 Si multipliquem per 100, desplacem la coma 2 posicions cap a la dreta
Si multipliquem per 1.000, desplacem la coma 3 posicions cap a la dreta
3,45 x 10 = 34,5
3, 45 x 100 = 345
3, 45 x 1.000 = 3.450

APROXIMACIONS I ESTIMACIONS 

Per arrodonir un nombre a les dècimes, eliminem les xifres de les centèsimes i les mil·lèsimes. Si la xifra de les centèsimes és inferior a 5, deixem les dècimes igual. Si és igual o superior a 5, sumem una unitat a les dècimes. 
Per arrodonir un nombre a la unitat, actuem de la mateixa manera 

8, 51 arrodonint a la dècima és 8,5
8,49 arrodonint a la dècima és 8,5
7,2 arrodonint a la unitat és 7
7,8 arrodonint a la unitat és 8 

DIVIDIR NOMBRES DECIMALS PER 10, 100 O 1.000 
Per dividir un nombre decimal per 10, 100 o 1.000 es desplaça la coma cap a la esquerra 1,2 o 3 posicions, és a dir, tantes com zeros acompanyin la unitat. 
 
Si dividim per 10, desplacem la coma 1 posició cap a la esquerra
Si dividim per 100, desplacem la coma 2 posicions cap a la esquerra
Si dividim per 1.000, desplacem la coma 3 posicions cap a la esquerra
13,7 : 10 = 1,37
105,4 : 100 = 1,054
995, 8 : 1.000 = 0,9958

DIVIDIR UN NOMBRE DECIMAL PER UN NOMBRE NATURAL 
Per dividir un nombre decimal per un de natural, dividim com si tots dos fossin naturals, però en baixar la xifra de les dècimes, afegim una coma en el quocient. 

Comencem a dividir de manera normal
Baixem el número que va a continuació, posem una coma en el quocient, i continuem dividint
Continuem fins que el residu doni 0

DIVISIONS AMB QUOCIENT DECIMAL 
Si el dividend és més petit que el divisor, escrivim un zero i una coma en el quocient. Després afegim un zero en el dividend i continuem la divisió. Al ser el dividend més petit que el divisor, posem un 0 en el quocient.
Al ser el dividend més petit que el divisor, posem un 0 en el quocient.
Escrivim una coma en el quocient i fem la divisió com sempre.
Continuem fins que el residu doni 0

 EXERCICIS


  • Conversió de fracció a decimal -------- [+
  • Comparació de nombres decimals -----[+
  • La bossa del càlcul [+]
  • Nombres decimals. Operacions -------- [+]
  • Multiplicar i dividir per la unitat seguida de zero -- [+]
  • Multiplica [+]
  • Divideix [+
  • Practiquem [+]
  • Euros, cèntims i nombres decimals [+]


Cap comentari:

Publica un comentari