dimecres, 11 d’octubre de 2017

FEM DE PERIODISTES

LA NOTÍCIA

 • No tot és notícia.
 • Podem diferenciar entre informació i notícia.
 • Informació és allò que està passant al nostre entorn o al món.
 • No totes les informacions es converteixen en notícia. De fet és el mitjà qui transforma aquesta informació en notícia des del moment que decideix publicar-la.
 • Però, quines condicions ha de reunir una informació perquè es consideri notícia?
  Com han de ser els titulars?
Un titular ha de reunir unes condicions:
 • Actualitat: ha d'explicar una novetat.
 • Concisió: ha de ser breu.
 • Claredat: no ha de donar lloc a l'ambigüitat.
 • Veracitat: ha de reflectir el que explicarà el cos de la notícia.
Els titulars ens introdueixen en el tema de la notícia només fent una primera ullada. 

Com s'organitza la informació dins d'una notícia?

La informació dins d'una notícia s'organitza en forma de piràmide invertida, és a dir, a l'inici de la notícia es troben les informacions que es consideren més importants. A mesura que s'avança, van apareixent els aspectes considerats menys importants.

El text de la notícia ha de respondre a:
 • QUÈ: fet o esdeveniment que ha succeït.
 • QUI: protagonistes de l’esdeveniment.
 • ON: lloc o espai on ha tingut lloc el fet o esdeveniment.
 • QUAN: moment o temps en què s’ha produït el fet.
 • PER QUÈ: causes de l’esdeveniment.
 • COM: de quina manera ha passat.
 Llegiu una notícia del diari VilaWeb
 Escriviu les respostes a les preguntes Què passa?, a qui passa?, on passa?, quan passa?, per què passa?


Selecció de notícies
A les redaccions hi arriba una quantitat important de notícies. Una de les tasques que tenen els periodistes és fer la tria.
Les notícies provenen bàsicament de les agències i els gabinets de premsa de diferents organismes.
Amb el Google News és possible fer-se una idea del volum de notícies que es generen constantment.

Les agències

En els diaris, algunes notícies vénen signades per EFE, Associated Press, Reuters, Europa Press,... Són les agències.
Les agències de premsa són entitats que tenen corresponsals arreu del món buscant notícies. Els mitjans de comunicació contracten aquestes agències per tal que els subministrin notícies i imatges.
----- Us proposem que mireu en aquestes 5 agències i busqueu notícies que coincideixin. Anoteu-les.

 • ACN Agència catalana de notícies
 • AFP Agència francesa
 • EFE Primera agència espanyola
 • Europa Press Agència espanyola privada
 • REUTERS Agència anglesa (enllaç a la secció espanyola)
Els criteris
A l'hora de triar les notícies que es publicaran en un diari o s'emetran en un programa de ràdio o televisió, es segueixen uns criteris:
 • Excepcionalitat (no és notícia que un gos mossegui a una persona però sí que una persona mossegui un gos).
 • Conseqüències per a la població (l'accident d'un camió cisterna que porti un producte altament contaminant).
 • Rellevància dels personatges implicats (el president del govern s'ha trencat una cama, però no és notícia si te la trenques tu).
 • Proximitat emocional (construcció d'un magatzem de residus radioactius al nostre poble).
 • Proximitat temporal (la descoberta avui d'un nou medicament contra el sida).
 • Existència d'imatges (seria un criteri molt important per la TV. No sabem gaire de conflictes al continent africà perquè no hi ha imatges).
 • Efecte agenda (la detenció d'un delinqüent perillós pot portar a parlar de les lleis, de la seguretat a les poblacions, de la marginalitat, alarmes...). (1)
 • Efecte per simpatia (un gos mata a un nen provoca que també es publiquin notícies d'atacs de gossos menys greus).
----- Repesqueu la definició que heu construït del que és una notícia i indiqueu quins d'aquests criteris ja hi apareixen. Busqueu una notícia per cadascun dels criteris entre aquests diaris digitals.

 
 

Cap comentari:

Publica un comentari