dimecres, 28 de febrer de 2018

T 7 ANGLES

APRENDREM
  • Mesura d'angles. Angle pla i complet
  • Traçat d'angles
  • Angles consecutius i adjacents
  • Angles i girs de 90º
  • Mediatriu d'un segment
  • Bisectriu d'un segment


 

MEDIATRIU D’UN SEGMENT


La mediatriu d’un segment és la recta perpendicular a aquest segment que el divideix en dues parts iguals .
a)Obrim el compàs una mica més de la meitat del segment. Clavem el compàs en un extrem i tracem un arc.
b)Amb la mateixa obertura tracem un arc des de l’altre extrem del segment.
c)Amb el regle tracem la recta que passa pels dos punts on es tallen els arcs. Aquesta recta és la mediatriu del segment. El punt on es tallen el segment i la mediatriu és el punt mitjà del segment.


BISECTRIU D’UN ANGLE
La bisectriu d’un angle és la semirecta que passa pel vèrtex i divideix l’angle en dos d’iguals.
a) Clavem el compàs al vèrtex de l’angle i tracem un arc que talla els costats en dos punts de A i de B.
b) Clavem el compàs al punt A i tracem un arc. Amb la mateixa obertura tracem un altre arc des de B. Els arcs es tallen en un punt P.
c) Unim el vèrtex de l’angle amb el punt de tall dels dos arcs. La semirecta que uneix el vèrtex amb el punt de tall és la bisectriu de l’angle.
EXERCICIS

Mesura d'angles [+]----- [+] ---- [+]
Estimació d'angles [+
Angles complementaris i suplementaris [+]
Rectes, angles i girs [+]


Cap comentari:

Publica un comentari