divendres, 6 d’abril de 2018

T 12 ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

APREDREM
  • Variables estadístiques
  • Freqüència absoluta i freqüència relativa
  • Mitjana i moda
  • Rang
  • Fer un diagrama 
 
L’ ESTADÍSTICA treballa amb gran quantitat de dades i intenta resumir-les d’una manera representativa. Les principals maneres representatives i que estudiarem aquests dies són:

LA MITJANA ARITMÈTICA.
La mitjana aritmètica de vàries quantitats és la suma de totes les quantitats dividida entre el nombre d’elles. També es diu promig.

Imagineu que 5 amics compten els videojocs que té cadascun. Són, 10, 15, 5, 17 i 8. La mitjana aritmètica d’aquestes quantitats és: (10 + 15 + 5 + 17 + 8) dividit entre 5 = 11. El significat del resultat és clar: 11 és el que li tocaria a cada un dels cinc si juntessin tots els videojocs i els repartissin per igual entre tots.

ACTIVITATS PER PRACTICAR AQUEST CONCEPTE:
Activitat 1      Activitat 2       Activitat 3       Activitat 4

LA MODA.
La moda és el valor que major freqüència absoluta té en un estudi estadístic, o sigui el que es repeteix més.
Imagineu que en una enquesta a 54 persones, la pregunta va ser: Quin és el teu animal preferit?. Les respostes varen ser les següents:
Moix – 14, Tortuga – 4, Peix – 7, Ca – 21, Ocell – 8
Si mirem el resultat, veurem que el “ca”, és la moda, ja que és el valor que més es repeteix.

ACTIVITAT PER PRACTICAR AQUEST CONCEPTE:
Activitat      

LA MEDIANA O VALOR CENTRAL
S’anomena MEDIANA d’un conjunt de dades numèriques al que ocupa el valor central.
Si hi ha un nombre imparell de dades, la mediana és el valor del mig. Si hi ha un nombre parell de dades, la mediana és el promig o mitjana aritmètica dels valors centrals.

ACTIVITAT PER PRACTICAR AQUEST CONCEPTE:
Activitat 1     

MÉS EXERCICIS
  • Estadístiques ---- [+]
  • Representació gràfica i estadística ---[+]
  • Interpretem gràfics --- [+]
 
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari